Month: August 2022

Cha Mẹ- Con Cái

Sự bỏ bê cảm xúc thời thơ ấu làm tổn thương những người rất nhạy cảm như thế nào

Bị bỏ bê về mặt cảm xúc có thể có tác động lớn đến một đứa trẻ như lạm dụng,…

Read More »
Hướng Nội

Chọn ngành học khi vào cánh cửa giảng đường: Làm sao để thôi không còn mông lung?

Mấu chốt của việc hướng nghiệp hay chọn đúng công việc, đó là phải xác định lại bạn giỏi nhất…

Read More »
Back to top button