Activity

2
Người hướng nội có dễ thành công hay không ?

Vậy thì phải đặt thêm câu hỏi là người hướng ngoại có dễ thành công ?

(See more) hội, thành công luôn được chia cho tất cả mọi người, không thiên vị ai và cũng không ngó lơ ai. Hướng nội hay hướng ngoại có thành công hay không còn phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận, nắm bắt và thực hiện nó hay không. Còn lại 2 kiểu tính cách trên chỉ là một trong hàng loạt nhân tố giúp bạn có được điều đó. Như chuyện khởi nghiệp, vốn liếng, nhân sự, mặt bằng, sản phẩm......là hàng loạt giúp bạn bán được hàng, chứ một trong những nhân tố vừa nêu không có cái nào là số 1.

Hướng nội, hướng ngoại cũng vậy. Trong mọi cách thức bạn đang làm, đó chỉ là một trong những nhân tố giúp bạn giải quyết vấn đề. Ví dụ người hướng ngoại giỏi trong việc ra quyết định nhanh chóng, còn người hướng nội lại giỏi suy nghĩ trước khi chốt sau cùng. Ở mỗi tình huống cần cái này, nhưng ở tình huống khác lại cần cái khác.
2
2
Yes No
Close