Dịch Vụ

Bảng câu hỏi trước khi tiến hành coaching

Đây là bảng câu hỏi với vai trò coaching sẽ ghi nhận tình trạng của bạn qua những câu trả lời của bạn đã điền dưới đây trước khi chúng ta bắt đầu đi vào buổi thảo luận. Đây không phải là bảng trắc nghiệm chẩn đoán bạn đang mắc chứng bệnh tâm lý nào vì làm xong thì bạn sẽ không có được gửi trả bất kỳ kết quả gì. Mọi thông tin bạn gửi về trung tâm đều được giữ an toàn và bí mật.

Thông tin về gói dịch vụ, vui lòng bạn xem qua : https://bloghuongnoi.com/goi-dich-vu

Thông tin về điều khoản thông tin cá nhân trong coaching, vui lòng bạn xem qua : https://bloghuongnoi.com/dieu-khoan-dich-vu

[qsm quiz=37]
Loading

Huy Đức

Tư vấn giao tiếp, công việc, hướng nghiệp, công việc và mối quan hệ cho người hướng nội. Email: info@bloghuongnoi.com Phone 0977.201.561 Skype : shinwa0204

Related Articles

Trả lời

Back to top button