Coaching/ EI CoachingCông Việc

Khóa học thông minh cảm xúc cho người hướng nội

Khóa học trí tuệ xúc cảm tập trung vào 5 đặc điềm cốt lõi của trí thông minh cảm xúc: tự nhận thức, tự điều chỉnh, động lực thúc đẩy, khả năng thấu cảm và các kỹ năng giao tiếp. Người tham gia sẽ học cách phát triển và thực hiện những điều này để nâng cao mối quan hệ của họ trong công việc và cuộc sống bằng cách tăng cường hiểu biết về hành vi xã hội và tình cảm, và học cách thích nghi và quản lý phản ứng của họ cho các tình huống cụ thể. Các đặc điểm thông minh cảm xúc khác nhau sẽ được đề cập đến trong khóa học này.

Phù hợp cho bất kỳ những ai đang ở cấp lãnh đạo hoặc người bình thường, bất kể quy mô tổ chức là như thế nào đi nữa. Khóa học này vẫn đang được áp dụng cho làm việc theo nhóm, dịch vụ khách hàng và xây dựng các mối quan hệ. Quan trọng đối với bất kỳ ai muốn phát triển sự hiểu biết tốt hơn về bản thân và người khác để nâng cao mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp.

Thông qua kết hợp các bài tập thảo luận và thực hành, bạn sẽ phát triển các chiến lược nhận thức và thực tiễn để liên lạc với bạn và cảm xúc của người khác.

Kết quả
Sau khi hoàn thành khóa học này, người tham gia có thể:

 • Phát triển nhận thức về các mô hình thông minh cảm xúc
 • Nhận biết lợi ích của thông minh cảm xúc
 • Mở rộng kiến ​​thức của họ về các mẫu cảm xúc trong bản thân họ và những người khác.
 • Hiểu cách sử dụng cảm xúc để tạo điều kiện cho suy nghĩ và hành vi.
 • Biết và sử dụng sự khác biệt giữa phản ứng và phản ứng được xem xét.
 • Quản lý cảm xúc của họ, và ảnh hưởng tích cực đến bản thân và những người khác.
 • Xây dựng mối quan hệ hiệu quả hơn với những người làm việc và ở nhà.
 • Ảnh hưởng tích cực và thúc đẩy đồng nghiệp, thành viên nhóm và người quản lý.
 • Tăng hiệu quả lãnh đạo của họ bằng cách tạo ra một bầu không khí thu hút người khác.
 • Nhận biết hành vi thông minh cảm xúc và hỗ trợ hiệu suất cao.
 • Tăng mức độ hài lòng và hoàn thành công việc.

Nội dung
Khóa học này bao gồm các chủ đề sau:

 • Giới thiệu về khái niệm thông minh cảm xúc (EI)
 • Xúc cảm và các mô hình thông minh cảm xúc EI khác nhau
 • Năng lực EQ về tự nhận thức, tự điều chỉnh, thúc đẩy động lực, khả năng thấu cảm và kỹ năng giao tiếp
 • Hiểu về EQ và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống và nơi làm việc

Biết cảm xúc của bạn

 • Cảm xúc là gì?
 • Các mức độ nhận thức về cảm xúc khác nhau
 • Tăng kiến ​​thức cảm xúc của bạn về bản thân
 • Nhận ra những cảm xúc “tiêu cực” và “tích cực”

Quản lý cảm xúc của bạn

 • Mối quan hệ giữa cảm xúc, suy nghĩ và hành vi
 • Khám phá tầm quan trọng của các giá trị
 • Tác động của việc không quản lý và xử lý những cảm xúc ‘tiêu cực’
 • Kỹ thuật quản lý cảm xúc của bạn trong những tình huống khó khăn

Liên quan đến người khác

 • Áp dụng EI tại nơi làm việc
 • Vai trò của sự thấu cảm và tin tưởng vào các mối quan hệ
 • Tăng khả năng tạo mối quan hệ làm việc hiệu quả với người khác (đồng nghiệp, cấp dưới, người quản lý, khách hàng
 • Tìm hiểu cách giải quyết xung đột
 • Công cụ để dẫn dắt, thúc đẩy người khác và tạo ra một nhóm có hiệu suất cao

Đối tượng tham gia:

Phù hợp với bất kỳ ai là leader hoặc những người bình thường, bất kể quy mô tổ chức là như thế nào đi nữa. Vấn đề này vẫn đang được áp dụng cho làm việc theo nhóm, dịch vụ khách hàng và xây dựng các mối quan hệ. Quan trọng đối với bất kỳ ai muốn phát triển sự hiểu biết tốt hơn về bản thân và người khác để nâng cao mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp.

Phương pháp :

Khóa học này bao gồm các bài giảng, bài tập nhóm và thảo luận.

Loading

Huy Đức

Tư vấn giao tiếp, công việc, hướng nghiệp, công việc và mối quan hệ cho người hướng nội. Email: info@bloghuongnoi.com Phone 0977.201.561 Skype : shinwa0204

Related Articles

Trả lời

Back to top button