Một audio podcast khác của nickname có tên Hoàng Hiếu dành cho các bạn muốn hiểu về chính mình cũng như người khác, cùng các phương pháp phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.

Huy Đức

Tư vấn giao tiếp, công việc, hướng nghiệp, công việc và mối quan hệ cho người hướng nội. Email: admin@bloghuongnoi.com Phone 0977.201.561 Skype : shinwa0204

Related Articles

Leave a Reply

Check Also
Close
Back to top button