Coaching/ EI Coaching

Tương lai cho nghề coaching ( huấn luyện/ khai vấn sẽ như thế nào) ?

Huấn luyện không còn nghi ngờ gì nữa đây khi vẫn được duy trì và không phải là chuyện nhất thời! Chúng tôi tin rằng tương lai rằng coaching trong tương lai sẽ rất tốt đẹp và khả năng là vô tận. Huấn luyện có thể có một tác động rất lớn trên tất cả các tầng lớp xã hội, từ giáo dục, phát triển cho giới trẻ, phát triển ba Ps tại nơi làm việc (tiến bộ, năng suất và hiệu suất), cuộc trò chuyện sâu hơn và hiểu biết về các đối tác, bạn bè và gia đình, giúp đỡ những người bị nghỉ hưu, và danh sách vẫn tiếp tục. Chúng tôi nghĩ (và hy vọng) rằng các tổ chức hơn sẽ nắm lấy một phong cách huấn luyện của lãnh đạo và sử dụng nó một cách thích hợp.

Trong khi nghề này đến giờ không có quy định hoặc tiêu chuẩn, và đang theo hướng tự phát là nhiều, và một số cơ quan chuyên môn chủ chốt đang phát triển các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp tăng trưởng này. Chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều huấn luyện viên nội bộ phát triển và thị trường việc làm sẽ thấy những bài viết của ‘huấn luyện viên’ cho các tổ chức ngày càng tăng. Số lượng các khóa đào tạo cho huấn luyện viên tăng đáng kể báo hiệu tin đáng mừng, và ICF và EMCC có một tiêu chuẩn mà họ công nhận / cung cấp dịch vụ đào tạo.

Tóm lược
• Coaching (huấn luyện/ khai vấn) là một trong những phương pháp phát triển nhanh nhất của sự phát triển con người.

• Nghiên cứu cho thấy rằng với huấn luyện chất lượng, có rất nhiều lợi ích cho các cá nhân, tổ chức và cuối cùng là xã hội.
• Huấn luyện vẫn đang được duy trì và có một vai trò rất lớn trong cách mọi người giao tiếp, tương tác và phát triển.
• Huấn luyện là một quá trình, một công cụ, một nghề mới nổi, một ngành công nghiệp trong giai đoạn trứng nước và trên tất cả, là một cách để giao tiếp.
• Huấn luyện không phải là thuốc chữa bách bệnh cho tất cả mọi thứ và hãy cẩn thận bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân người nói với bạn rằng bạn sẽ có tất cả.
• Trong khi có những điểm tương đồng, cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa huấn luyện và cố vấn, tư vấn, tâm lý, đào tạo.
• Có một sự khác biệt lớn giữa huấn luyện viên trung bình và xuất sắc.
• Trí tuệ cảm xúc làm cho một sự khác biệt đến chất lượng huấn luyện (xem chương kế tiếp).
• Huấn luyện là sự thích hợp trong thời điểm để đáp ứng với các yêu cầu của coachee.
• Có một trường hợp kinh doanh rõ ràng cho huấn luyện.
• Tương lai của huấn luyện rất sáng sủa cho sự tăng trưởng đáng kể; tại thời điểm viết bài người ta ước tính có khoảng 50.000 huấn luyện viên trên toàn thế giới.
• Trong khi huấn luyện không cơ quan chuyên nghiệp quy định,người ta đang tìm kiếm các tổ chức có sự uy tín trong việc huấn luyện cấp bằng, ví dụ như ICF, EMCC và Hiệp hội huấn luyện.

 

Loading

Source
WHAT NEXT? WHAT DOES THE FUTURE OF COACHING LOOK LIKE?, P.46, Emotional Intelligent Coaching

Huy Đức

Tư vấn giao tiếp, công việc, hướng nghiệp, công việc và mối quan hệ cho người hướng nội. Email: info@bloghuongnoi.com Phone 0977.201.561 Skype : shinwa0204

Trả lời

Back to top button